Lapjes BBQ

De inmiddels traditionele Lapjes BBQ kwam dit jaar een beetje laat op de agenda te staan, maar onze sponsor Martin zorgde er samen met Jacqueline voor, dat er ook dit jaar invulling aan deze traditie werd gegeven. Eerst was er nog enige discussie over een datum in oktober of toch maar in augustus, maar het werd uiteindelijk duidelijk dat er op 27 augustus meer Lapjes aanwezig konden zijn dan in oktober…

Over die Lapjes was intern al een aardige discussie losgebarsten, want ons Kogaatje moet op medisch advies de duursporten achterwege laten en kan dus de barre tochten  met HZL op z’n buik schrijven en we waren vorig jaar ook al een ‘lid’ kwijtgeraakt, zodat het (actieve) ledental inmiddels gedaald is naar twaalf… We hebben natuurlijk al jaren een vaste kern semi/pseudo/wannabee  Lapjes, dus werd het idee geopperd om uit de groep semi’s, twee man te bevorderen naar de ‘echte’ Lapjes! Hier zou tijdens de BBQ over worden vergaderd.
De harde donderdagavond ploeg had zich al uitgesproken na de laatste ATB rit voor de BBQ en hadden al besloten wie er ‘lid’ mochten worden…. Een aantal leden probeerden op voorhand met hun argumenten het besluitvormingsproces te beïnvloeden, maar kreten als; “de groep mut niet te groot word’n, anders kank ze niet meer in de woonkamer hol’n”, werden door de voorzitter resoluut de kop ingedrukt met het argument; “Ik bin zo wie zo nog nooit bie oe in de kamer ewest… dus wat maak dat uut” 
Ik moet zeggen dat ik wel eens langere vergaderingen heb meegemaakt…In vijf minuten waren we eruit; Er komen géén nieuwe leden bij en Kogaatje blijft half geld donateur en de semi’s blijven semi’s, met als argument; zonder semi Lapjes zijn er ook geen echte Lapjes!…

De voorzitter maakte wel een beetje gebruik van zijn machtspositie door mee te delen,  dat bij het aantrekken van nieuwe leden, we ook gelijk een andere voorzitter konden zoeken. De sponsor sputterde nog tegen dat hij zich dan als sponsor zou terugtrekken, maar dit argument werd door de voorzitter gelijk van tafel geveegd, met de mededeling, dat hij dan wel voor VMI kleding zou zorgen… Einde discussie.

De BBQ dan maar… Het sponsor paar had met behulp van een aantal vrijwilligers, een heerlijke selectie van de meest exclusieve vlees en vis gerechten klaargezet om op de Weber te verbranden. Er lagen alleen een aantal worsten tussen, die soms aan heel iets anders deden denken… Prachtige schalen met heerlijke salade’s, stonden uitnodigend “ Eet me, eet me..!” uit te stralen… Het smaakte allemaal heerlijk en ondanks een af en toe passerend buitje, was het weer heerlijk toeven in de landelijke tuin van de sponsor. De dames lekker keuvelend bij de (ex kantine) kachel en de heren slap ouwehoerend aan de statafels…’whats new’ zullen we maar zeggen…. Gelukkig was er van alles genoeg en voor sommigen zelfs teveel… Stampertje begon een beetje in te kakken en deed zelfstandig een voorstel aan vrouwlief om naar huis te gaan… En na een fraaie duik in de struiken (…) voegde hij de daad bij het woord. Ik weet zeker (ik fietste met hem mee…) dat hij de afstand naar de Waterstraat twee maal heeft afgelegd, zo slingeren deed hij!

Omdat onze Paparazzi van een welverdiende vakantie in het modaine Gramsbergen (of all places…) aan het genieten was,  had ondergetekende zich opgeworpen als fotograaf (toestel van Jaq) en verslaggever van dienst. Nu alleen nog hopen dat de foto’s en dit verhaal zich nog ergens gaan ontmoeten op de website….

Jan Knien

Erectificatie 4-9-2011

Zit ik lekker aan de koffie op zondagochtend, wordt ik gebeld door een bijzonder verontwaardigde voorzitter.... Hij had mijn BBQ stukje gelezen en meende dat de uitspraak; “Ik bin zo wie zo nog nooit bie oe in de kamer ewest… dus wat maak dat uut”, niet van hem was maar van de Sponsor....
Hij stond er op dat dit ge-erectificeerd zou worden! En om nu te voorkomen dat ik dat ene fietsvoorwiel dat ik heb, ook nog ga kwijtraken en het volgende lid ben dat geroyeerd wordt, bij deze; Het was niet de voorzitter die nog nooit bij Stampertje in de kamer was geweest, maar ExAlaaf....
Beetje jammer dat persvrijheid en eigen interpretatie van de schrijver hiermee de kop wordt ingedrukt, maar ja, dat heb je nu eenmaal in een dictatoriaal bestuurd clupje als Het Zeemleren Lapje ;-((

Jan Knien

 

BBQ001a.JPG
BBQ001b.JPG
BBQ001c.JPG
BBQ002.JPG
BBQ003.JPG
BBQ004.JPG
BBQ005.JPG
BBQ006.JPG
BBQ007.JPG
BBQ008.JPG
BBQ009.JPG
BBQ010.JPG
BBQ011.JPG
BBQ012.JPG
BBQ013.JPG
BBQ014.JPG
BBQ015.JPG
BBQ016.JPG
BBQ017.JPG
BBQ018.JPG
BBQ019.JPG
BBQ020.JPG
BBQ021.JPG
BBQ022.JPG
BBQ023.JPG
BBQ024.JPG
BBQ025.JPG
BBQ026.JPG
BBQ027.JPG
BBQ028.JPG
BBQ029.JPG
BBQ030.JPG
BBQ031.JPG
BBQ032.JPG
BBQ033.JPG
BBQ034.JPG
BBQ035.JPG
BBQ036.JPG
BBQ037.JPG
BBQ039.JPG
BBQ040.JPG
BBQ041.JPG
BBQ042.JPG
BBQ043.JPG
BBQ044.JPG
BBQ045.JPG
BBQ046.JPG
BBQ047.JPG
BBQ048.JPG
BBQ049.JPG
BBQ050.JPG